Nhà Kimmie Leadder nuôi bốn bé cún !

20130829-102814.jpg

<a

Bé Chanhhh Leoo, thuộc giống Teddy bự mắt to môi đỏ 20130829-102822.jpg

<a

Bé Cam, thuộc giống Golden Retriever, lông vàng xinh xắn 20130829-102845.jpg

<a

Bé Baekkie, thuộc giống ChowChow, tròn tròn bếu bếu , cucheo 20130829-102901.jpg

Bé Xingxing, thuộc giống Samoyed, lông trắng mắt đen, mặt hiền, đángg yêuuu ❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s