Nhà có thêm người !

Xin thông báo với các độc giả !

EXO’s House hôm nay ngày 130828

Nhà có thêm người

Chi tiết liên hệ facebook Tửng Giáo Sư

hoặc qua Members In EXO’s House

Lưu ý : Shortfic ” Ai đó quanh đây ” được chuyển qua từ wp ” Động Hoang Tưởng “

EXO’s House đã có per ( và cả Author )

Người chuyển nhà chuyển đồ chuyển

Chúc các bạn vui !

Cảm ơn

Đã theo dõi

Advertisements

2 thoughts on “Nhà có thêm người !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s