[Oneshot][KrisLay] Buông

Hi sinh quá nhiều. Nhận lại bao nhiêu ? Anh không cần phải hi sinh Nghệ Hưng à ! Anh cứ nên ích kỉ 1 chút. Không nên ngược đãi bản thân chỉ vì người khác.
Ps: Câu dẫn chết bà thằng con của nó đi anh ><

Thiên xứng song sinh

Author: C.

Pairing: KrisLay

Disclaimer: Characters are not mine

Category: Angst, sad

A/N: Câu chuyện hơi mơ hồ, nếu bạn đọc được hãy đọc và mình không ship KrisTao

Song: I will never good for you again – Calvin ft Zeki

http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-Will-Never-Good-For-You-Again-Calvin-ft-Zeki/IW898I8O.html

ENJOY!

View original post 2,766 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s